กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติงาน

กิจกรรมอบรม / สัมมนา

กิจกรรมสร้างเครือข่ายกับสถานประกอบการ

กิจกรรมต้อนรับคณะดูงาน

กิจกรรมทั่วไป

MFU Internship and Job Fair
     
 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439