News And Activity
 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557
        ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ฝึกปฏิบัติงาน ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2557 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 827 คน เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงขั้นตอนและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ระหว่างปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมในลำดับสุดท้าย ก่อนที่จะเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอย่างมีประสิทธิภาพ ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 302 อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน (C5)
 
 
 
 
Page : [1]
 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439