News And Activity
 
กิจกรรมยื่นเรื่องฝึกปฏิบัติงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558
        เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00 – 15.00 น. ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมยื่นเรื่องเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานให้กับนักศึกษาที่จะเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ณ ห้อง 301 อาคารโณงอาหารและกิจกรรม (D1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาที่ดำเนินการยื่นเรื่องเข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมและผ่านการสัมภาษณ์จากส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา ก่อนการยื่นเรื่องขอฝึกปฏิบัติงานไปยังสถานประกอบการ โดยมีนักศึกษาดำเนินการยื่นเรื่องฝึกปฏิบัติงาน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2558 ประมาณ 800 คน
 
 
 
 
Page : [1][2]
 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439