News And Activity
 
โครงการ Singha Biz Course 6th
        นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ Singha Biz Course 6th ซึ่งเป็นโครงการเสริมสร้างประสบการณ์การทำงาน สำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา
 
 
 
 
Page : [1]
 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439