News And Activity
 
กิจกรรม Hotel Industry 2016
        กิจกรรม Hotel Industry 2016 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 302 อาคารพลตำรวจเอกเภา สารสิน (C5) มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่มีความประสงค์ไปฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการด้านโรงแรม ได้มีความรู้ความเข้าใจงานพื้นฐาน รวมถึงการปรับตัวเมื่ออกไปฝึกปฏิบัติงาน โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ มาเป็นวิทยากร บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา
 
 
 
 
Page : [1]
 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439