เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน Part - Time

 
  • ประกาศฯ เรื่องหลักเกณฑ์
  • เอกสาร Part Time สำหรับเจ้าหน้าที่
  • เอกสาร Part Time สำหรับนักศึกษา
 
 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439