กลุ่มบริษัททีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 

       

กลุ่มบริษัททีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด 

     จัดกิจกรรม “TOA Campus Road Show 2014” ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อแนะแนวอาชีพ แนะนำองค์กร และรับสมัครงานกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

กลุ่มบริษัททีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 
จัดกิจกรรม “TOACampusRoadShow2014”ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อแนะแนวอาชีพ แนะนำองค์กร และรับสมัครงานกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
กลุ่มบริษัททีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด
 
จัดกิจกรรม “TOACampusRoadShow2014”ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อแนะแนวอาชีพ แนะนำองค์กร และรับสมัครงานกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3-4 สาขาวิชาเคมีประยุกต์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
 
 
ประกาศเมื่อ : 9/06/2557  
 

 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439