บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด
 

    

บริษัทสิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด

     จัดกิจกรรม Road Show โครงการฝึกปฏิบัติงาน “Singha Biz Course ปีที่ 6” ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 เพื่อให้นักศึกษาทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติชั้นปีที่ 3-4 ได้เตรียมความพร้อมก่อนก้าวสู่ตลาดแรงงานในอนาคตพร้อมร่วม

 
 
ประกาศเมื่อ : 9/06/2557  
 

 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439