บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
 
 

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

จัดกิจกรรมแนะนำโครงการฝึกปฏิบัติงานกับร้านสะดวกซื้อเซเว่น อีเลเว่น กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3- 4 ที่สนใจ พร้อมสนับสนุนสวัสดิการที่พัก เบี้ยเลี้ยงระหว่างฝึกปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้จักธุรกิจค้าปลีก ได้ประสบการณ์จริง และมีรายได้ระหว่างฝึกปฏิบัติงาน

 
 
ประกาศเมื่อ : 20/05/2558  
 

 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439