บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3
 
 

 

 

บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม road show รับสมัครงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ได้รับความสนใจจากนักศึกษา สาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมาย

 
 
ประกาศเมื่อ : 2/12/2558  
 

 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439