บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 3
 
 

บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรรมแนะนำสถานประกอบการเพื่อรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาบัญชีเข้าฝึกปฏิบัติงาน เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์การทำงานบัญชีโดยตรงจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และรุ่นพี่ศิษย์เก่าซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาสาขาวิชาบัญชีกว่า 50 คน

 
 
ประกาศเมื่อ : 2/12/2558  
 

 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439