บริษัท แมริออท วาเคชั่นคลับ เอเชีย แปซิฟิก
 
 

บริษัท แมริออท วาเคชั่นคลับ เอเชีย แปซิฟิก จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์องค์กรเเกี่ยวกับธุรกิจไทม์แชร์ (การจำหน่ายห้องพักของโรงแรม ด้วยบัตรสมาชิก) ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อให้ธุรกิจเป็นที่รู้จัก พร้อมกับรับสมัครนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาเข้าทำงาน

 
 
ประกาศเมื่อ : 2/12/2558  
 

 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439