บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด
 
 

บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด จัดกิจกรรมแนะนำบริษัท พรัอมกับจัดบูธรับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานและรับสมัครงานให้กับนักศึกษาทุกสาขาวิชา โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี

 
 
ประกาศเมื่อ : 2/12/2558  
 

 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439