ประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ตรวจรายงานรายวิชาฝึกปฏิบัติงาน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560 สำนักวิชาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
 

 
ไฟล์แนบ : iTFri103208.pdf  
ประกาศเมื่อ : 8/09/2560  
 

 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439