บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์รับสมัครงาน
 
 


บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด 

ดำเนินธุรกิจการผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ 
ในเขตนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จังหวัดลำพูน+

 
 
ประกาศเมื่อ : 11/10/2560  
 

 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439