บริษัท พีบี วัลเล่ย์ (เชียงราย) จำกัด PB Valley (Chiangrai) Co., Ltd รับสมัครงาน
 
 
 
 
ประกาศเมื่อ : 13/11/2560  
 

 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439