บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตเลียม กรุ๊ป จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน15/12/2560
 
 
 
ไฟล์แนบ : jMFri32622.pdf  
ประกาศเมื่อ : 15/12/2560  
 

 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439