กิจกรรมอบรมการเขียน CV และ Resume
 

กิจกรรมอบรมการเขียน CVและ Resume

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561
เวลา 16.00–19.00 น.
ณ อาคารหอประชุมสมเด็จย่า (C4)

กรุณา Download เอกสารประกอบการอบรม

หมายเหตุ :

1. นักศึกษาสามารถนำ Labtop Tablet หรืออุปกรณ์อื่นๆไปด้วยเพื่อฝึกทำ CV และ Resume ระหว่างอบรม

2. กิจกรรมนี้ไม่บังคับ แต่นักศึกษาควรเข้าร่วมเพื่อพัฒนาการทำเอกสารเพื่อสมัครงานของตนเอง

 
ไฟล์แนบ : AfTue114406.pdf  
ประกาศเมื่อ : 28/08/2561  
 

 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439