บริษัท โพสโค-ไทยน็อคซ์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง ล่ามภาษาไทย-เกาหลี
 
 
 
ไฟล์แนบ : DjMon30906.pdf  
ประกาศเมื่อ : 19/11/2561  
 

 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439