แนวปฏิบัติกรณีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Pre-internship ไม่ได้
 

1. Download ใบคำร้องด้านล่าง

2. กรอกเอกสารให้ครบถ้วน

3. ส่งเอกสาร ณ ส่วนจัดหางานฯ และรอผลการพิจารณา

 
ไฟล์แนบ : PhMon15315.pdf  
ประกาศเมื่อ : 22/04/2562  
 

 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439