บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1
 
 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

จัดกิจกรรม“DrawingYourCareerwithSCGCareerCamp” เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 โดยคุณเบญจพร หล่อพงศ์ไพบูลย์ (Head of Talent Recruitment Center) เพื่อจูงใจนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าฝึกปฏิบัติงานและร่วมงานกับทางบริษัทฯ เมื่อสำเร็จการศึกษา 

 
 
ประกาศเมื่อ : 2/06/2557  
 

 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439