บริษัท มาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1
 

     

บริษัทมาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

     ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการบัญชี จัดกิจกรรมแนะนำการทำงานในวิชาชีพสายบัญชีและรับสมัครงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงานด้านการบัญชีและการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ 

บริษัทมาซาร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 
ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการบัญชี จัดกิจกรรมแนะนำการทำงานในวิชาชีพสายบัญชีและรับสมัครงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2556 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้เข้าทำงานด้านการบัญชีและการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ 
 
 
ประกาศเมื่อ : 9/06/2557  
 

 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439