บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
 
 

บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดกิจกรรมรับสมัครงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาได้สมัครงานและสัมภาษณ์โดยตรงกับทางบริษัท

 
 
ประกาศเมื่อ : 20/05/2558  
 

 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439