บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2
 
 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมแนะนำสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2557 เพื่อจูงใจนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าฝึกปฏิบัติงานและร่วมงานกับทางบริษัทฯ เมื่อสำเร็จการศึกษา

 
 
ประกาศเมื่อ : 20/05/2558  
 

 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439