กลุ่มบริษัท CDG & G ABLE จำกัด
 
 

กลุ่มบริษัท CDG & G ABLE จำกัด จัดกิจกรรมแนะนำสถานประกอบการเพื่อรับสมัครนักศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าฝึกปฏิบัติงานกับทางสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 โดยมีนักศึกษาสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 50 คน 

 
 
ประกาศเมื่อ : 20/05/2558  
 

 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439