บริษัท เอส จี เซนเตอร์ จำกัด
 
 

บริษัท เอส จี เซนเตอร์ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและร้านค้าขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยวชาวจีน จัดกิจกรรมแนะนำสถานประกอบการและรับสมัครงานกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ ห้อง 306 อาหารโรงอาหารและกิจกรรม (D1) มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 
 
ประกาศเมื่อ : 20/05/2558  
 

 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439