บริษัท กรุงเทพโปรดิ้วส จำกัด (มหาชน)
 
 

บริษัท กรุงเทพโปรดิ้วส จำกัด (มหาชน) สถานประกอบการดำเนินธุรกิจด้านเนื้อไก่แปรรูป จัดกิจกรรม road show แนะนำองค์กรและรับสมัครงานกับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาหลากหลายสาขาวิชา

 
 
ประกาศเมื่อ : 2/12/2558  
 

 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439