โรงแรมอันนตรา ภูเก็ต วิลล่าส์
 
 

โรงแรมอันนตรา ภูเก็ต วิลล่าส์ จัดกิจกรรมแนะนำสถานประกอบการ ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สมัครงานและฝึกปฏิบัติงานกับทางโรงแรม เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การทำงาน ทักษะการทำงานกับผู้อื่น และความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ในการจัดกิจกรรมได้รับความสนใจจากนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการจัดการอุตสาหกรรมการบริการ เข้าร่วมอย่างมากมาย

 
 
ประกาศเมื่อ : 2/12/2558  
 

 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439