บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)
 
 

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม road show แนะนำองค์กรแก่คณาจารย์และนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาฝึกงานตลอดทั้งปี ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 
 
ประกาศเมื่อ : 2/12/2558  
 

 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439