โรงแรมซีโวล่า รีสอร์ท เกาะพีพี จังหวัดกระบี่ (Zeavola Resort and Spa) มีความประสงค์รับสมัครงาน
 
 

รายละเอียดแนบ ผลตอบแทนและสวัสดิการ

 
ไฟล์แนบ : THThu113420.pdf  
ประกาศเมื่อ : 23/03/2560  
 

 


Division of Placement and Co-Operative Education
Mae Fah Luang University 333 Mhu1 Tasud, Muang, Chiang Rai, 57100
Tel.+66(0)5391-6363, +66(0)5391-6366, +66(0)5391-6439