รับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

บริษัท ไพรมัส จำกัด

Category: placement-รับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

บริษัท บางกอกแอร์ทัวร์ (1988) จำกัด

Category: placement-รับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่

Category: placement-รับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

U.S. Embassy Bangkok

Category: placement-รับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

Vanness plus consulting co. ltd.

Category: placement-รับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน