วิดีทัศน์

DST

Category: placement-วีดีทัศน์

ควรเตรียมตัวอย่างไรก่อนออกฝึกปฏิบัติงาน - Human Resources

Category: placement-วีดีทัศน์

คุณสมบัติของนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน - Human Resources

Category: placement-วีดีทัศน์

ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษา - Human Resources

Category: placement-วีดีทัศน์