สำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงราย

Category: placement-ประกาศทั่วไป

สำนักงานจัดหางาน จังหวัดเชียงราย
       ขอสำรวจข้อมูล นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือจบการศึกษา มหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ที่มีความต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศหลังจบการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อจะได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนไปทำงานต่างประเทศ
2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการไปทำงานต่างประเทศ วิธีป้องกันตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อจากการค้ามนุษย์

โปรดกรอกข้อมูลตาม Link https://docs.google.com/.../1FAIpQLSeULvCsogZ.../viewform...
หรือ QR-Code ตามโปสเตอร์

| writer Saranya Panpawanrat | อ่านข่าวทั้งหมด 284 ครั้ง