รับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

โรงแรมแกรนด์เมอเคียวภูเก็ตป่าตอง

Category: placement-รับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

โรงแรมอนันตราภูเก็ต

Category: placement-รับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

Joy Blessed Pilates Academy

Category: placement-รับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

บริษัท ไฮ้ ดิ เหลา พร็อพไพรเอทเทอร์รี่ (ไทยแลนด์) จํากัด

Category: placement-รับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

Sann hotel

Category: placement-รับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน