โรงแรมอนันตราภูเก็ต

Categories: placement-รับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

โรงแรมอนันตราภูเก็ต

> > เปิดรับนักศึกษาฝึกงานเครือโรงแรมอนันตราภูเก็ต หลายตำแหน่ง ตามโปสเตอร์ที่แนบ

> สวัสดิการ <

- ค่าเบี้ยเลี้ยง 3,000 บาท/เดือน

- ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์

- การเดินทางจากตัวเมืองภูเก็ต

- ยูนิฟอร์ม

- อาหาร

- การฝึกอบรมภายใจ/กิจกรรม CSR

> > ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 076-3361000 -4801 หรืออีเมล Sarocha_ni@anantara.com

#Internship2022 #นักศึกษาฝึกงาน #ฝึกงานการโรงแรม #ฝึกงานภูเก็ต #ฝึกงานมีสวัสดิการ

 

 |   |  269