บริษัท หงเปา เอ็มบีเค จำกัด

Categories: placement-รับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

บริษัท หงเปา เอ็มบีเค จำกัด เป็นผู้นำในธุรกิจอาหารจีน ไตล์กวางตุ้ง ธุรกิจเติบโตและขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

> > เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานจำนวน 20 อัตรา

ในตำแหน่ง พนักงงานต้อนรับ และพนักงานบริหารลูกค้า

คุณสมบัติและสวัสดิการตามโปสต์เตอร์ที่แนบ 

> > เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่งตามโปสเตอร์ที่แนบ

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

> > เบอร์โทรศัพท์ 02-769-3888 หรือ 094-9122279

> > อีเมล thanayot@hongbaorestaurant.com

#รับสมัครงาน #รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน #ภาษาจีน #ฝึกงานร้านอาหารจีน #ทำงานร้านอาหารจีน

 

 |   |  713