บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Categories: placement-รับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

#internship

บริษัท มูราตะ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

> > เปิดรับนักศึกษาฝึกงานในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ

รายละเอียดการรับสมัครและข้อมูลการติดต่อตามโปสต์เตอร์ที่แนบ

ผู้สนใจสามารถสแกน QR Code 

 

 |   |  311