กิจกรรม MFU Job Fair x CWIE Day 2023

Categories: ข่าวสารPlacement placement-ประกาศทั่วไป

< English Below >

เชิญนักศึกษาและศิษย์เก่าทุกท่าน

MFU Job Fair x CWIE Day 2023 

“Find Your Next Career With Our Job Fair”

>> ในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2566

>> เจอกันที่ MFU Indoor Stadium

----------------------------------------------------

- พิธีมอบรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) ดีเด่นระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน

- พิธีมอบรางวัลสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

----------------------------------------------------

- พบกับแขกรับเชิญสุดพิเศษในกิจกรรมสร้างฝัน ปลุกพลังใจ By MFU Alumni ที่จะมาแชร์ประสบการณ์ และความรู้ต่างๆมากมาย

----------------------------------------------------

- อัดแน่นความรู้แบบจัดเต็ม !! กับกิจกรรมเสวนาพิเศษ “เคล็ด (ไม่) ลับ มัดใจ HR” กับสถานประกอบการชั้นนำ

----------------------------------------------------

- พร้อมทั้งกิจกรรมให้ร่วมสนุกภายในงาน และพบกับ Mini Concert MFU Band

ปล. ภายในงานมีกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย

----------------------------------------------------

** หมายเหตุ **

1. สำหรับนักศึกษามาที่ลงทะเบียนกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม รับคะแนนน MFU 333 (18 point)

2. สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนกิจกรรมสร้างฝัน ปลุกพลังใจ By MFU Alumni และกิจกรรมเสวนาพิเศษ “เคล็ดไม่ลับ มัดใจ HR” รับคะแนนชั่วโมงบำเพ็ญประโยชน์ สูงสุดจำนวน 8 ชั่วโมง

ต้องการสอบถามเพิ่มเติม โทร.053-916366 (จารุกิตติ์) หรือ inbox เพจ

................................................................

All students and alumni are invited.

MFU Job Fair x CWIE Day 2023 

“Find Your Next Career With Our Job Fair”

>> On Saturday, August 26, 2023

>> Meet up at MFU Indoor Stadium

----------------------------------------------------

- Award Ceremony for Outstanding Cooperative Education and Work-Integrated Education (CWIE) at the Upper Northern Higher Education Network Level

- Cooperative Education and Outstanding Vocational Experience Award Ceremony Academic Year 2022

----------------------------------------------------

- Meet special guests at the event By MFU Alumni to share many experiences and knowledge.

----------------------------------------------------

- With a special talk activity "Tips (not) to commit to HR" with leading establishments.

----------------------------------------------------

- There are also activities to enjoy at the event and meet the Mini Concert MFU Band.

P.S. There are many giveaway activities at the event.

----------------------------------------------------

Note

1. Students who register for the event on Saturday, August 26 will receive MFU points of 333 (18 points).

2. For students who register for the Dream Building Activity By MFU Alumni and Special Dialogue Activity "Tips and Tricks for HR" Earn up to 8 service hours

For more information, please call 053-916366 (Jarukit) or inbox page.

  

 

 |   |  138