รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีโครงงานผลปฏิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน ประจำปี พ.ศ .2562

Categories: placement-รางวัล

 |   |  508