ติดต่อเรา

ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ. เชียงราย 57100

โทรศัพท์ (ฝ่ายฝึกปฏิบัติงาน). 0 5391 6363,0 5391 6365, 0 5391 6434, 0 5391 6439
โทรศัพท์ (ฝ่ายอบรม และแนะแนวอาชีพ). 0 5391 6366

อีเมล: internship@mfu.ac.th