รับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

U.S. Embassy Bangkok

Category: placement-รับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

Vanness plus consulting co. ltd.

Category: placement-รับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน)

Category: placement-รับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

W Bangkok

Category: placement-รับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

Anantara Chiang Mai Resort

Category: placement-รับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน