วิดีทัศน์

VDO Online Internship Document MIIS

Category: placement-วีดีทัศน์

VDO การส่งเอกสารการฝึกปฏิบัติงาน MIIS

Category: placement-วีดีทัศน์

Internship​ 2019 บทสัมภาษณ์​สถานประกอบการ​

Category: placement-วีดีทัศน์

Internship​ 2019 เรื่องควรรู้.. ฝึกงานประสบความสําเร็จ​

Category: placement-วีดีทัศน์

Internship 2019 ฝากข้อคิดให้กับนักศึกษาที่กำลังจะฝึกงาน

Category: placement-วีดีทัศน์