U.S. Embassy Bangkok

Category: placement-รับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน


สถานทูตสหรัฐฯ จัดกิจกรรมพูดคุยผ่าน ZOOM
ในหัวข้อการแชร์ประสบการณ์การฝึกงานที่สถานทูตสหรัฐฯ
โดยน้องๆนักศึกษาฝึกงานรุ่นปัจจุบัน 

สำหรับนักศึกษาที่สนใจจะฝึกงานกับทางสถานทูตฯและสถานกงศุล รับฟังประสบการณ์การเตรียมตัว การสมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการ และการสัมภาษณ์ ตลอดจนประสบการณ์การทำงานกับทางสถานทูตฯและสถานกงศุลฯตลอด 2 เดือน

จัดขึ้นในวันพฤหัสที่ 22 กรกฎาคม เวลา 16.00 -17.00 น. ผ่านระบบ ZOOM แบบออนไลน์

บนโปสเตอร์นั้นจะมี QR Code สำหรับน้องๆเพื่อลงทะเบียนรับลิ้งค์เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งทางสถานทูตฯจะจัดส่งให้น้องๆแต่ละท่านหลังลงทะเบียน

| writer Saranya Panpawanrat | อ่านข่าวทั้งหมด 420 ครั้ง