บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

หมวดหมู่ข่าว: placement-รับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)  เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ชั้นปีที่ 3-4 เข้ามาเรียนรู้ ฝึกทักษะ เตรียมความพร้อมก่อนทำงานจริงในอนาคตอย่างมืออาชีพ ด้วยการคิดจริง ทำงานจริง พร้อมได้รับการปลูกฝังแนวคิดเรื่องบรรษัทภิบาลและจริยธรรม 

สนใจและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 083-040-5561 คุณพชรพล แต้สมบัติ  

 Email : Pacharapoltae@remove-thiscpall.co.th

 |   |  776 ครั้ง