เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท

หมวดหมู่ข่าว: placement-รับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท

เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในช่วง ”เดือนพฤษภาคม 2565 - กันยายน 2565”

ตำแหน่งงานที่เปิดรับและสวัสดิการตามโปสเตอร์ที่แนบ

ผู้ที่สนใจสามารถส่ง Resume มาทางอีเมล์ >> training.phuketbeach@lemeridien.com

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..โทร 076-370-100 ต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.

ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์ติดต่อกลับเฉพาะนักศึกษาที่ได้การฉีดวัคซีน COVID-19 และผ่านการพิจารณาเบื้องต้นแล้วเท่านั้น 

 

We would like to inform you that we are now seeking creative & internship trainees according to the available position on May 2022 - September 2022

If you want to be a part of our family as 5 star hotel, please send us your resume to email: training.phuketbeach@lemeridien.com or further information please call: 076-370-100 ext. HR department (Monday-Friday 08.30-17.00 hrs.)

Only requirement COVID-19 Vaccination and shortlisted candidates will be contacted. 

#นักศึกษาฝึกงาน #internship #ฝึกงานโรงแรม #ฝึกงานภูเก็ต #Phuket #เลอเมอลิเดียน #ฝึกงานบัญชีโรงแรม #ฝึกงานการตลาดโรงแรม

 

 

 |   |  1163 ครั้ง