บริษัท ไฮ้ ดิ เหลา พร็อพไพรเอทเทอร์รี่ (ไทยแลนด์) จํากัด

หมวดหมู่ข่าว: placement-รับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

บริษัท ไฮ้ ดิ เหลา พร็อพไพรเอทเทอร์รี่ (ไทยแลนด์) จํากัด 

บริษัทรับนักศึกษาฝึกงานกับทางบริษัท ในตำแหน่งดังต่อไปนี้

- ฝ่ายบุคคล

- ฝ่ายจัดซื้อ

- ฝ่ายการเงิน

(สื่อสารภาษาจีนได้)

- พนักงานบริการ

- พนักงานบริการ

" คุณสมบัติตามโปสเตอร์ที่แนบ"

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0837290460 ธัญญพร ฝ่ายบุคคล

#นักศึกษาฝึกงาน #internship #Haidilao #สื่อสารภาษาจีนได้

 

 |   |  1754 ครั้ง