บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

Category: placement-การรับสมัครงาน

> > บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) < <

....เปิดรับสมัครตำแหน่งงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565....

- สำหรับนักศึกษาที่กำลังจะจบ และนักศึกษาจบใหม่ รวมถึงเพจ,กลุ่มศิษย์เก่าต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

- Poster ประชาสัมพันธ์โครงการ CP ALL Internship Program

- ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565รายละเอียดตามโปสเตอร์ที่แนบ

> > ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

เกี่ยวกับตำแหน่งงาน : พิชยา เจริญสันติสุข (099-265-6626) , pichayacha@cpall.co.th

เกี่ยวกับนักศึกษาฝึกงาน : เอมกฤษฏิ์ เลาหบุตร (084-509-1181) , emkritlao@cpall.co.th

| writer Manlika Chaiphuak | อ่านข่าวทั้งหมด 76 ครั้ง