Joy Blessed Pilates Academy

Category: placement-รับสมัครนักศึกษาฝึกปฏิบัติงาน

- - Joy Blessed Pilates Academy - -

> > เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานในตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสอนพิลาทิสที่ผ่านการรับรอง

" คุณสมบัติ "

- เพศหญิงที่กระตือรือร้น มีเสน่ห์ดึงดูด เยาวชน

- สาขาวิชากายภาพบำบัด

- สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา

- สาขาวิชาที่สนใจ(ผู้หญิง)

> > ผู้สนใจสแกน QR code ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามโปสเตอร์ หรือติิดต่อสอบถามได้ที่ 081-142-8412 คุณจอย 

#Internship#Pilates#นักศึกษาฝึกงาน#ฝึกงานเชียงใหม่

| writer Manlika Chaiphuak | อ่านข่าวทั้งหมด 85 ครั้ง