บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเน็นส์ (ประเทศไทย) จํากัด

Category: placement-การรับสมัครงาน

#เปิดรับสมัครงาน

บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ คอมโพเน็นส์ (ประเทศไทย) จํากัด

> > เปิดรับสมัครพนักงาน (External recruit) ตำแหน่ง วิศวกรรม (Engineer) จำนวน 6 อัตรา ประจำแผนก HDD 5 อัตรา และ PE 1 อัตรา

> > คุณสมบัติและรายละเอียดงานตามโปสเตอร์ที่แนบค่ะ

ผู้สนใจสามารถส่ง RESUME มาได้ตามที่อยู่ Supawadee.k@th.fujikura.com หรื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 053-581-002 ต่อ 1802

#เปิดรับสมัครงาน#Engineer#ฟูจิคูระ

| writer Manlika Chaiphuak | อ่านข่าวทั้งหมด 73 ครั้ง