บริษัท 8Adventures บริษัทนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

หมวดหมู่ข่าว: placement-การรับสมัครงาน

#job

บริษัท 8Adventures บริษัทนำเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

>> เปิดรับสมัครพนักงานใหม่ ด่วน !!!!

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ตอบอีเมลให้ข้อมูลทัวร์กับลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นภาษาอังกฤษได้
- ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในบริษัท

 คุณสมบัติ
- นักศึกษาที่พึ่งจบการศึกษา หรือนักศึกษาที่กำลังจะจบการศึกษา
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาการท่องเที่ยว
- สามารถสื่อสารให้ข้อมูลลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้
- ตรงต่อเวลา สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความซื่อสัตย์ ขยัน รอบคอบ

คุณสมบัติที่จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ !!!
- เพศชาย

ผู้สนใจสามารถส่ง resume มาได้ที่อีเมล info@8adventures เพื่อรับการพิจารณาจากบริษัท

#้เปิดรับสมัครงาน #ทำงานเชียงใหม่ #ภาษาอังกฤษ #ท่องเที่ยว #สื่อสารภาษาอังกฤษ 

 |   |  300 ครั้ง